Competitive Cheer » Coaching Staff

Coaching Staff

Competitive Cheer

Ashley Brown – Head Competitive Cheer Coach, Varsity Football Cheer Coach

Ashley Hyjek- Varsity Competitive Cheer Assistant Coach, Varsity Football Cheer Coach

Reese Medford – Junior Varsity Competitive Cheer Head Coach and JV football cheer coach